İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Diğer”

1956 Macar İhtilali’nin 62.Yıldönümü

İkinci Dünya Savaşı sonunda Macaristan Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiş; Stalin’in desteğiyle komünist bir hükümet iktidara gelmiştir. Stalin’in ölümünün ardından Sovyetler Birliği içerisinde Stalin’e yönelik eleştirilerin yükseldiği bir dönemde Macaristan’da, özellikle üniversite öğrencileri arasında mevcut rejime yönelik tepkili sesler yükselmeye başlamıştır.

23 Ekim 1956 günü Macar gençliği, Polonya’da yaşananları protesto etmek için Budapeşte’de bir gösteri düzenlemiş; sayısı giderek artan kalabalıkla beraber gösteri bir ulusal bağımsızlık ve demokrasi çağrısına dönüşmüştür. Devlet yetkilileri, akşam saatlerinde gösteriyi yasaklamış ve kalabalığa dağılmalarını emretmiş olsalar da kalabalık direnmiş ve üzerlerine gönderilen askerleri geri püskürtmüştür. Komünist parti temsilcileri Sovyet işgal güçlerinden yardım istemişlerdir. Macar direnişçiler Sovyet güçlerini de geri püskürtmeyi başarmıştır. Devrim başarıya ulaşmış; ülke 1 Kasım’da bağımsızlığını ilan etmiştir. 1944 Yalta Konferansı’nda belirlenen statükonun bozulmasını istemeyen Batılı büyük devletler Macar milletini yalnız bırakmışlardır. Bunun sonucunda 4 Kasım şafağında 2500 tank ve 100 bin askerle Macaristan’ı istila eden Sovyet ordusu Budapeşte’ye girmiş; demokratik hükümeti devirip kendi sistemini yeniden tesis etmiştir. Aralarında demokratik hükümetin başbakanı Imre Nagy’nin de yer aldığı 300’ün üzerindeki ihtilalci idam edilmiş; 22 bin kişi hapis yatmış; 12 bin kişi gözaltına alınmış; 200 bine yakın kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de gelişmeleri yakından takip etmiş ve Macar ihtilaline destek vermiştir. Türk kamuoyunun kalbi Macar kardeşleri için atmıştır. İhtilalin başarısız olması ülkemizde hayal kırıklığı yaratmıştır.

Macaristan’da komünist rejim 1989 senesinde yine bir 23 Ekim günü sona ermiş; bağımsız bir devlet kurulmuştur. Kardeş Macar milleti bugünü bir millî gün ve Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlamaktadır.

İhtilalin 62. Yıldönümü münasebetiyle olayların patlak verdiği 23 Ekim günü ve sonrasında yaşananlara ışık tutan gerçek görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Videoyu bizimle paylaşma nezaketini gösteren Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür eder; Macar kardeşlerimizin millî günlerini kutlarız!

Mohaç Meydan Muharebesi

“Macaristan’ın güneyinde Hırvatistan sınırında kenarında ve Tuna kıyısında küçük bir şehir olan Mohaç, 1526 yılında dünyanın en önemli meydan savaşlarından birine sahne oldu.

Türklerle Macarlar 150 yıldır mücadele ediyorlardı. Bunu sona erdirecek son darbeyi vurmak üzere Kanunî Sultan Süleyman Han önce veziriazamı ve Rumeli Beylerbeyi İbrahim Paşa’yı serhadlere gönderdi. Onun arkasından da yüz bin kişilik bir ordu ile kendisi harekete geçti. Üç ayda Belgrad’a ulaştı. Bu arada İbrahim Paşa Tuna üzerindeki Petervaradin şehrini zaptetti. Macar Kralı Lajos Avrupalı kral ve prenslere başvurarak yardım istedi.

Mohaç sahrasında iki ordu karşı karşıya gelip durdular ve savaş düzenine geçmeye başladılar. Türk ordusunun sağ kanadına Veziriazam İbrahim Paşa, sol kanadına ise Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa komuta ediyordu. Yeniçeriler ve kapıkulu askerleri Padişahın kumandasında, merkezde yerlerini aldılar.

Macar süvarilerinin ise bilinen, değişmeyen eski taktiği kullanıyorlardı. Buna göre talimli atlar birbirine bağlı biçimde saldırdıkları zaman karşı cepheyi perişan edebiliyorlardı. Kırk – elli bin kişilik eğitimli süvari kuvvetinin önünde durmak ise gerçekten çok güçtü. Akıncı Beyi Mehmet Paşa oğlu Bali Bey’in tavsiyesi üzerine, Türk Ordusu da yeni bir savaş düzeni aldı. Buna göre ordunun ağırlıkları geride bırakılarak Türk topları birbirine zincirle bağlandı ve aynı anda ateş edecek duruma getirildi. Savaş, 29 Ağustos 1526 Çarşamba günü ikindi zamanı başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han tıpkı 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Sultan Alpaslan’ın yaptığı gibi beyaz bir ata binmişti.

Macarların zırhlı süvari birliği tahmin edildiği gibi merkeze hücum etti. Kanatlardaki Türk kuvvetleri plan gereğince iki yana açıldılar, merkezde bulunan yeniçeriler de yavaşça geri çekilerek Macarlar’ın top menziline girmesine imkân verdiler. 300 parçadan ibaret olan Türk topları aynı anda ateş edince Macarlar dağıldı. İki yandan saldırmak için bekleyen Bali Bey ve Hamza Bey kumandasındaki akıncılar da Macarların gerilerine düşüp kaçmalarını önleyerek hücuma geçtiler. Paniğe kapılan Macar bölüklerınin başında Macar Kralı Lajos da vardı. Bu panik sırasında kaybolan kralı cesedi daha sonra bataklıkta (Csele Çayı) bulundu.

Türk topçularının üstün ateş gücü sayesinde Mohaç Meydan Muharebesi sadece iki saat sürmüştür. Bu yıldırım savaşından sonra Türkler Macaristan’ı tamamen zaptetmiş, Güney Avrupa’ya sahip olmuşlardı.”