İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türk Macar Dostluk Derneği

Türk-Macar Dostluk Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türk-Macar Dostluk Derneğinin Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2021 tarihinde Ankara’da pandemi koşulları gözetilerek gerçekleştirilmiş olup, İsmail Tosun Saral yeniden başkan olarak seçilmiştir. Derneğimizin yeni dönemde yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:
Yönetim Kurulu
Başkan  İsmail Tosun Saral
Başkan Yardımcısı     Av. M. Hakan Çınar
Sayman Emre Saral
Sekreter Mehmet Epikman
Üye Dr. Yunus Kobal
Üye Doç. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel
Üye Dr. Onur Toka
Denetim Kurulu
Başkan                 Prof. Dr. Anıl Çeçen
Hüsnü Merdanoğlu
Eser Saral

Abdurrahman Abdi Paşa Adına İki Macar Madalyası

Türk Nümismatik Derneği tarafından 2005 yılında Sevgi Gönül’ün hatırasına çıkarılan armağan kitapta Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa adına tasarlanan iki madalyanın tanıtımına yer verilmiştir. Sayın Demir Erman’ın katkılarıyla bu yazı sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

Çalışmadan bizleri haberdar eden kıymetli Demir Erman’a şükranlarımızla…

Genel Kurul İlanı

TÜRK MACAR DOSTLUK DERNEĞI YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ankara, 3 Mart 2021

               Tüzüğümüz gereği Olağan Genel Kurulumuzun 2021 yılı Ocak ayı içinde yapılması gerekirken Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Dernek Genel Kurullarının T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısı yapılamamıştır. Anılan tarih itibarıyla Genel Kurul toplantıları serbest bırakıldığından Olağan Genel Kurul ilk toplantısının 20 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 14:00’da İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 621. Sk. No:17 06650 Oran-Çankaya-Ankara yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 27 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 14:00’da aynı adreste (İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 621. Sk. No:17 06650 Oran-Çankaya-Ankara) yapılmasına; Genel Kurul ile ilgili hazırlıkları yürütmek üzere İsmail Tosun Saral ve Emre Saral’ın yetkili kılınmasına ve Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verildi.

Durumu saygı ile bildirir, Genel Kurulu onurlandırmanızı dileriz.

TÜRK-MACAR DOSTLUK DERNEĞİ
Yön. Kur. Bşk.
İsmail Tosun Saral

Gündem:

1-           Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı seçimi,

2-           Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve kurulların aklanması,

3-           Bütçenin görüşülmesi ve onayı,

4-           Dernek Kurullarının Seçimi

5-           Dilek ve Temenniler

Not: T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, Dernek Merkezimizin 200 metrekareden küçük olması nedeniyle toplantı daha geniş ve mesafe kurallarına uygun olan yukarıda belirtilen adreste yapılacaktır.

Osmanlı-Habsburg İlişkilerine Dair Yeni Bir Makale

Akademik çalışmaları kapsamında Viyana’daki arşivlerde araştırmalarda bulunan Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Hüseyin Onur Ercan’ın Viyana’yı ziyaret eden Osmanlı elçileri üzerine yaptığı tetkik Osmanlı Araştırmaları isimli prestijli tarih mecmuasının son sayısında yayınlanmış; çalışma sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

İki Yeni Makale Sitemize Eklendi

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 senesi Türk-Macar İlişkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar adına oldukça verimli geçti. Bu bağlamda, sene bitmeden iki yeni araştırma sonuçlarını ziyaretçilerimizin istifadelerine sunuyoruz. Öncelikle, Yönetim Kurulu üyemiz Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz’ın Macaristan’daki Gül Baba Türbesi Üzerine Bazı Notlar isimli makalesi Millî Mecmua isimli süreli yayında çıkmıştır. Okumak için tıklayınız.

Diğer makale ise İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü tarihçi-Türkolog Dr. Gabor Fodor’un Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da faaliyet gösteren Macar Bilim Enstitüsü’nün arkeolojik faaliyetlerine ilişkin tetkiklerinden oluşmakta. Okumak için tıklayınız.