İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Ocak 2020

Öncesi ve Sonrasında Birinci Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı-Avusturya-Macaristan İttifakı’na İlişkin Yeni Makaleler Yayımlandı

Birinci Dünya Savaşı’na müttefik olarak giren Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan arasındaki ilişkilere ışık tutacak nitelikte dört yeni makale yayımlandı.

Başkanımız Tosun Saral’ın, Çanakkale Cephesi’nde çarpışan Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen ilk portresinin çizim hikayesini anlattığı makalesi Düşünce ve Tarih isimli mecmuada yayımlandı. Bu portreyi Macar ressam Wilhelm (Vilmos) Viktor Krausz çizmiştir. Okumak için tıklayınız.

Bu alandaki çalışmalarıyla tanınan Sacit Kutlu ve Dr. Bilge Karbi’nin Osmanlı subaylarına ilişkin Avusturyalıların istihbarat raporlarına ilişkin makalesi sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

Karbi’nin 2019 sonunda yayınlanan başka bir makalesi de Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı topraklarındaki en yetkili iki ismi Sefir Pallavicini ve Askerî Ataşe Pomiankowski’nin Enver Paşa hakkındaki izlenimleri üzerinedir ve Ankara Üniversitesi DTCF Osmanlı Araştırmaları Merkezi’nin OTAM isimli mecmuasında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da düzenlenen 19 Mayıs’ın 100. Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu isimli bilimsel etkinliğe Macar bilim adamları da katılmışlardır. Bunlardan Macar İlimler Akademisi’nden Dr. Csaba Katona, Trianon Antlaşması’nın imzalanmasına giden süreci anlatan İngilizce bir konuşma yapmıştır. Tarihçi-Türkolog Dr. Péter Kövecsi-Olah ise, Savaş sonrası Türk ve Macar uluslarının inşa sürecini karşılaştırdığı bir tebliğ sunmuştur. Okumak için tıklayınız.

Aynı sempozyuma katılan Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Emre Saral, Mondros Mütarekesi sonrasında Avusturya-Macaristan askerlerinin Osmanlı cephelerinden geri çekilmelerine ilişkin bir bildiri sunmuştur. Bu bildirinin tam metni de sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

Türk Cephelerinde Savaşan Avusturya-Macaristan Askerlerinin Mondros Mütarekesi Sonrasında Memleketlerine Geri Dönüşleri

Emre Saral, “Türk Cephelerinde Savaşan Avusturya-Macaristan Askerlerinin Mondros Mütarekesi Sonrasında Memleketlerine Geri Dönüşleri”, 19 Mayıs’ın Yüzüncü Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, 17-18 Mayıs 2019, Ankara, 2019, s. 586-597.
e Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, 17-18 Mayıs 2019, Ankara, 2019, s. 586-597.