İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Makaleler”

Atatürk ve Macarlar

Emre Saral, “Atatürk ve Macarlar”, Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk (Sempozyum Bildirileri Kitabı), 21 Kasım 2008, Prof.Dr. Temuçin F. Ertan, Öğr. Gör. Kadri Unat, Arş. Gör. Çiğdem Kılıçoğlu (Haz.), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2012, s. 143-152.
[Aşağıdaki okuyacağınız makale, künyesi verilen eserin gözden geçirilmiş halidir]

1

2

3

4

5

6

7

8

Sekeller ve Adlarının Menşei

Prof. Dr. László Rásonyi, “Sekeller ve Adlarının Menşei”, Öksel Göçmen (çev.), Türk Kültürü, Yıl: X, Sayı: 113 (Mart 1972), s. 289-294.

1

2

3

4

5

6