İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Aralık 2020

Osmanlı-Habsburg İlişkilerine Dair Yeni Bir Makale

Akademik çalışmaları kapsamında Viyana’daki arşivlerde araştırmalarda bulunan Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Hüseyin Onur Ercan’ın Viyana’yı ziyaret eden Osmanlı elçileri üzerine yaptığı tetkik Osmanlı Araştırmaları isimli prestijli tarih mecmuasının son sayısında yayınlanmış; çalışma sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

İki Yeni Makale Sitemize Eklendi

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 senesi Türk-Macar İlişkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar adına oldukça verimli geçti. Bu bağlamda, sene bitmeden iki yeni araştırma sonuçlarını ziyaretçilerimizin istifadelerine sunuyoruz. Öncelikle, Yönetim Kurulu üyemiz Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz’ın Macaristan’daki Gül Baba Türbesi Üzerine Bazı Notlar isimli makalesi Millî Mecmua isimli süreli yayında çıkmıştır. Okumak için tıklayınız.

Diğer makale ise İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü tarihçi-Türkolog Dr. Gabor Fodor’un Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da faaliyet gösteren Macar Bilim Enstitüsü’nün arkeolojik faaliyetlerine ilişkin tetkiklerinden oluşmakta. Okumak için tıklayınız.

Türkiye ile Macaristan’ın Çağdaş Resmî, Diplomatik ve Siyasî İlişkilerini Başlatmalarının 97. Yıldönümü

Türkiye ile Macaristan arasındaki çağdaş resmî ilişkiler 18 Aralık 1923 tarihinde İstanbul’da imzalanan bir dostluk antlaşmasıyla başlamıştır. İki ülke arasında var olan sıkı iş birliği ve yakın ilişkilerin temelinde günümüzde de yürürlükte olan bu antlaşma yatmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı’nda aynı cephede savaşan Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan’ın savaştan mağlup çıkmalarının ardından her iki imparatorluk da dağılmıştır. Macar Krallığı bağımsız bir devlet olarak kurulmuş olsa da 4 Haziran 1920’de imzaladığı Trianon Barış Antlaşması ile topraklarının üçte ikisini kaybetmiş ve oldukça zayıf duruma düşmüştür. Türk toprakları ise 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin hükümleri uyarınca işgal edilmiştir. Bu duruma karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da başlattığı Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile sonuçlanmış; Türk milleti bağımsızlığını elde etmiştir. Cumhuriyetin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmesinin ardından yeni Türk devleti ikili antlaşmalar imzalayarak yeniden uluslararası alanda itibar sağlamak istemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile o dönemki adıyla Macar Krallığı’nın 18 Aralık 1923 tarihinde imzaladıkları antlaşma tarihî açıdan önemlidir: Bu antlaşma, devletimizin “Türkiye Cumhuriyeti” titriyle imzaladığı ilk uluslararası anlaşma özelliği taşırken, Macaristan’ın da Trianon felaketinden sonra yabancı bir devletle imzaladığı ilk uluslararası anlaşma olması açısından önemlidir. Bu konuda Yönetim Kurulu üyemiz Emre Saral’ın kaleme aldığı makaleyi okumak için tıklayınız.

Başkanımız Tosun Saral ve Emre Saral’ın Yeni Kitabı Kronik Kitap’tan Okuyucularıyla Buluştu

Türk-Macar ilişkileri üzerine çalışmalarıyla tanınan ve bu çalışmalarından ötürü Macaristan devleti tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirilen Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı İsmail Tosun Saral ve oğlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Emre Saral’ın ortaklaşa kaleme aldıkları Türklerle Beraber – Osmanlı Cephelerindeki Avusturya-Macaristan Askerî Birlikleri isimli kitap Kronik Kitap’tan okuyucuların beğenisine sunuldu.

Yaklaşık on senelik bir çalışmanın ürünü olan bu eserin ilk versiyonu, Derneğimiz yayınlarından “Çanakkale ve Sina-Filistin Cepheleri’nde Avusturya-Macaristan Ordusu Topçu Bataryaları” adıyla 2012 yılında çıkmış; 2015 yılında kitabın ikinci baskısı yapılmıştı. Kitabın daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşma şansı bulabileceği bu baskısında ise, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı cephelerinde savaşmış Avusturya-Macaristan Ordusu birliklerine ilişkin daha geniş kapsamlı bilgiler verilmiş ve kitap yeni kaynaklarla zenginleştirilmiştir.

Eser, yurt çapında kitapçılarda ya da internet kitap satış sitelerinden temin edilebilir. Eserin Yayınevi tarafından hazırlanmış takdimine ulaşmak için tıklayınız.