İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mart 2021

Abdurrahman Abdi Paşa Adına İki Macar Madalyası

Türk Nümismatik Derneği tarafından 2005 yılında Sevgi Gönül’ün hatırasına çıkarılan armağan kitapta Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa adına tasarlanan iki madalyanın tanıtımına yer verilmiştir. Sayın Demir Erman’ın katkılarıyla bu yazı sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

Çalışmadan bizleri haberdar eden kıymetli Demir Erman’a şükranlarımızla…

Son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa ile İlgili İki Macar Madalyası

Celil Ender, “Son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa ile İlgili İki Macar Madalyası”, Sevgi Gönül, Hatıra Sayısı, Haluk Perk ve Hüsnü Öztürk (Haz.), İstanbul, Türk Nümismatik Derneği, 2005, s.281-284.

Çalışmadan bizleri haberdar eden kıymetli Demir Erman’a şükranlarımızla…

Macar Çapa Mecruhin Hastanesi

İsmail Tosun Saral, “Macar Çapa Mecruhin Hastanesi ”, Düşünce ve Tarih Aylık Tarih Dergisi, Mart 2021, sayı: 78, s.20-27.

Napolyon Mu? Diktatör Mü?

İsmail Tosun Saral, “Napolyon Mu? Diktatör Mü?”, Düşünce ve Tarih Aylık Tarih Dergisi, Ocak 2020, sayı: 64, s.37.

Genel Kurul İlanı

TÜRK MACAR DOSTLUK DERNEĞI YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ankara, 3 Mart 2021

               Tüzüğümüz gereği Olağan Genel Kurulumuzun 2021 yılı Ocak ayı içinde yapılması gerekirken Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Dernek Genel Kurullarının T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısı yapılamamıştır. Anılan tarih itibarıyla Genel Kurul toplantıları serbest bırakıldığından Olağan Genel Kurul ilk toplantısının 20 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 14:00’da İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 621. Sk. No:17 06650 Oran-Çankaya-Ankara yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 27 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 14:00’da aynı adreste (İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 621. Sk. No:17 06650 Oran-Çankaya-Ankara) yapılmasına; Genel Kurul ile ilgili hazırlıkları yürütmek üzere İsmail Tosun Saral ve Emre Saral’ın yetkili kılınmasına ve Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verildi.

Durumu saygı ile bildirir, Genel Kurulu onurlandırmanızı dileriz.

TÜRK-MACAR DOSTLUK DERNEĞİ
Yön. Kur. Bşk.
İsmail Tosun Saral

Gündem:

1-           Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı seçimi,

2-           Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve kurulların aklanması,

3-           Bütçenin görüşülmesi ve onayı,

4-           Dernek Kurullarının Seçimi

5-           Dilek ve Temenniler

Not: T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, Dernek Merkezimizin 200 metrekareden küçük olması nedeniyle toplantı daha geniş ve mesafe kurallarına uygun olan yukarıda belirtilen adreste yapılacaktır.