İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Genel Kurul İlanı

TÜRK MACAR DOSTLUK DERNEĞI YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ankara, 3 Mart 2021

               Tüzüğümüz gereği Olağan Genel Kurulumuzun 2021 yılı Ocak ayı içinde yapılması gerekirken Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Dernek Genel Kurullarının T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısı yapılamamıştır. Anılan tarih itibarıyla Genel Kurul toplantıları serbest bırakıldığından Olağan Genel Kurul ilk toplantısının 20 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 14:00’da İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 621. Sk. No:17 06650 Oran-Çankaya-Ankara yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 27 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 14:00’da aynı adreste (İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 621. Sk. No:17 06650 Oran-Çankaya-Ankara) yapılmasına; Genel Kurul ile ilgili hazırlıkları yürütmek üzere İsmail Tosun Saral ve Emre Saral’ın yetkili kılınmasına ve Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verildi.

Durumu saygı ile bildirir, Genel Kurulu onurlandırmanızı dileriz.

TÜRK-MACAR DOSTLUK DERNEĞİ
Yön. Kur. Bşk.
İsmail Tosun Saral

Gündem:

1-           Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı seçimi,

2-           Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve kurulların aklanması,

3-           Bütçenin görüşülmesi ve onayı,

4-           Dernek Kurullarının Seçimi

5-           Dilek ve Temenniler

Not: T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, Dernek Merkezimizin 200 metrekareden küçük olması nedeniyle toplantı daha geniş ve mesafe kurallarına uygun olan yukarıda belirtilen adreste yapılacaktır.