İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

GENEL KURUL İLANI

Türk Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından

Ankara, 14 Aralık 2022

Tüzüğümüz gereği Olağan Genel Kurulumuzun ilk toplantısının 14 Ocak 2023 Cumartesi saat 14:00 da (Adakale Sokak No: 25/38) yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 21 Ocak 2023 Cumartesi günü, saat 14:00’da aynı adreste yapılmasına, Genel Kurulla ilgili hazırlıkları yürütmek üzere İsmail Tosun Saral ve Emre Saral’ın yetkili kılınmasına ve Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verildi.

Durumu saygı ile bildirir, Üyelerimizin Genel Kurulu onurlandırmasını dileriz.

TÜRK-MACAR DOSTLUK DERNEĞİ
Yön. Kur. Bşk.
İsmail Tosun Saral

Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve kurulların aklanması,
3- Bütçenin görüşülmesi ve onayı,
4- Dernek Kurullarının Seçimi
Dilek ve Temenniler