İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İsmail Tosun Saral – Emre Saral (der.) – Gül Baba ve Masalları

kitap7Türk-Macar Dostluk Derneği Yayınları:6

Ankara, 2008

ISBN: 978-975-94097-3-9

162 sf.

Türkoloji alanındaki çalışmalarda Macar araştırmacıların katkıları yadsınmazdır. Ülkemizde Türk kültürüne herhangi bir bilimsel ilgiden söz edilemeyecek bir dönemde Macar gezginler, bilimadamları ve araştırmacılar ülkemize gelerek temaslarda bulunmuşlar, insanımızı, kültürümüzü ve eserlerimizi yorumlamaya çalışmışlar, kendi kültürleriyle olan benzerlik ve farklılıkları belirginleştirme çabası içinde olmuşlardır. Bu gezgin araştırmacılardan biri de Dr. Ignác Kúnos’tur. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Kúnos’un 1900’lü yılların başında Adakale’ye yaptığı ziyaret esnasında duyarak derlediği, Budapeşte’de türbesi bulunan Bektaşî dervişi Gül Baba’nın anlattığını öne sürdüğü, beş masaldan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, Tosun Saral’ın, çoğunlukla Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi’nin farklı sayılarında yayımlanan Gül Baba konulu çalışmalarını bir çatı altında toplamaktadır.